درواقع می‌توان گفت پساب گاها زیرمجموعه‌ای از فاضلاب است، آن هم زمانی که در خصوص فاضلاب‌های صنعتی از کلمه پساب صنعتی استفاده می‌کنیم. به‌طورکلی تفاوت فاضلاب و پساب به شرح زیر می‌باشد:

  • فاضلاب به تمامی آب‌های حاصل از مصارف انسان، صنعت، کشاورزی، شیرابه و … گفته می‌شود درحالی‌که پساب حاوی آلاینده‌ها و فضولات انسانی و باکتریایی نیست.
  • به خروجی تصفیه شده از تصفیه‌خانه‌ها و آب‌های مصرفی در صنعت، پساب گفته می‌شود.
  • به آب مصرفی بویلرها و خنک‌کننده‌های صنعتی نیز پساب گفته می‌شود.
  • آب حاصل از مصارف انسان، ادارات، هتل‌ها و مراکز تفریحی و … فاضلاب گفته می‌شود.
  • فاضلاب ورودی تصفیه خانه و پساب (پساب تصفیه شده یا پساب ثانویه) خروجی تصفیه خانه است.
  • با تمام این تعارف گاها نیز کلمات فاضلاب و پساب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. اما باید توجه داشت که در مورد آبی که آلاینده‌های باکتریایی، فضولات و… است از واژه پساب استفاده نمی‌گردد.

با توجه به توضیحات ذکر شده در این مقاله دریافتیم که تفاوت فاضلاب و پساب چیست . در برخی موارد، پساب زیرمجموعه‌ای از فاضلاب است و گاها نیز از واژه پساب به صورت مستقل استفاده می‌شود. مثلاً به آب خروجی از تصفیه خانه، آب حاصل از واحدهای صنعتی و … پساب گفته می‌شود.

منبع : https://pakpasabeghlim.ir/sewage-and-wastewater-difference/