بازیافت تایرها

  • بازیافت تایرها هنوز کاری تازه است ولی دارای آینده خوبی است. انرژی لازم برای تولید یک کیلوگرم لاستیک بکر حدود ۸۷۰۰ کیلو کالری است. تولید یک کیلوگرم لاستیک بازیافت شده فقط حدود ۲۵۵۰ کیلوکالری یعنی ۷۱ درصد انرژی کمتر نیاز دارد.
  • لاستیک بازیافت شده برای استفاده در ساخت تایر ماشین ها، مواد چسبنده، عایق های لوله ها و کابل ها، آستر ترمزها، نوارهای نقاله، تایرهای تراکتورها و چمن برها، شیلنگ ها، لوازم ورزشی، لایی فرش ها و تعداد بی شماری محصولات دیگر به کار می رود.
  • خرده های آسیاب شده لاستیک را می توان به مواد آسفالت خیابان ها، باند فرودگاه ها، محل های بازی و مسیرهای  میدان دو اضافه کرده و بدین ترتیب عمر آن ها را ۴ تا ۵ مرتبه افزایش داد. به علاوه انجام این عمل اکثرا نیاز به مواد روکشی را کاهش می دهد.
  • اکثر لاستیک های امروزی اتومبیل حاوی کمتر از ۱۰ درصد لاستیک بازیافت شده هستند که این مقدار را می توان به آسانی تا ۳۰ درصد افزایش داد.

چه کارهایی باید انجام داد؟

  • با دوام ترین تایرها با بهترین کارایی سوختی را خریداری کنید. از فروشنده در مورد مقاومت غلطشی و کارایی سوختی تایرها به هنگام خرید اطلاعاتی بخواهید.
  • حتما باید لاستیک ها را به طور صحیحی میزان کرده و آن ها را بالانس نمایید و در هر ۱۰ تا ۱۳ هزار کیلومتر لاستیک ها را پس و پیش کنید.
  • اگر فروشنده تایری در امر بازیافت تایر نقش دارد حتی الامکان از او خریداری نمایید. در غیر این صورت از و بپرسید که با لاستیک های فرسوده چه می کند. اگر آن ها را بازیافت نمی کند امکان تحویل آن ها به یک مرکز بازیافت لاستیک در منطقه خود را بررسی نماید.
  • از فعالیت های بازیافت محلی و منطقه تایر برای استفاده لاستیک بازیافت شده بیشتر در تایرهای نو و تبدیل تایرهای دور انداخته شده به انرژی حمایت کنید.
  • https://attarak.ir