تعویض تایر ماشین

لاستیک های ماشین ها بیشتر از آنی که شما فکر می کنید بر روی محیط زیست تاثیر می گذارند. با نگهداری صحیح آن ها می توان به صرفه جویی در انرژی و حفاظت از منابعی که برای تولید لاستیک های جدید مورد نیاز است کمک کرده، از آلودگی های ناشی از تولید آن ها کاسته در مصرف بنزین صرفه جویی کرده و مشکلات دوراندازی آن ها را کاهش داد. (حجم زیاد، عدم قابلیت تجزیه شدن و فراهم نمودن شرایط لازم برای رشد پشه از نتایج صرفه جویی در تعویض تایر ماشین ها هستند.)

آیا می دانید؟!

  • در حدود ۲۴۰ تا ۲۶۰ میلیون لاستیک در سال دور انداخته می شود. فی الواقع در حال حاضر میلیاردها لاستیک در محل های دفن زباله فضای بسیار زیادی را در سراسر کشور اشغال کرده اند.
  • بعضی از شرکت های دفن زباله، یا لاستیک های کهنه را نمی پذیرند و یا پول بیشتری برای این کار طلب می کنند زیرا لاستیک ها اکثرا مدفون باقی نمانده و به خاطر گازهایی که در داخل آن ها قرار می گیرند به طرف بالا صعود کرده و شناور باقی می مانند.
  • نیم بشکه نفت خام برای تولید یک عدد لاستیک کامیون لازم است.
اثرات مخرب لاستیک ماشین بر روی محیط زیست

اثرات مخرب لاستیک ماشین بر روی محیط زیست

ارزش باد کردن لاستیک ها

ما معمولا باد کردن لاستیک ها را مسئله ای زیست محیطی نمی بینیم ولی این اشتباه است. باد لاستیک ها به طور صحیح میزان کردن عمر لاستیک را (با جلوگیری از فرسودگی ناشی از کم بادی یا گرم شدن بیش از حد) بالا برده و موجب صرفه جویی در مصرف بنزین می گردد.

کم بادی لاستیک ها با افزایش مقاومت غلطشی می تواند تا ۵ درصد سوخت خودرو را هدر دهد. پس ۶۵ میلیون نفر صاحبان ماشین به سادگی با میزان کردن باد لاستیک ها کارایی سوختی را به طور قابل توجهی بالا برده و می توانند موجب صرفه جویی در مصرف بنزین تا ۷/۵ میلیارد لیتر در سال گردند.

تاثیر لاستیک های رادیال

لاستیک های رادیال واقعا کارایی سوخت را بالا می برند. لاستیک های دارای سیم فولادی از بهترین نوع هستند. اگر در تمام اتومبیل ها از بهترین لاستیک های ممکنه استفاده کنند مقدار سوخت صرفه جویی شده معادل ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز می گردد.

https://attarak.ir