برخی از ماشین آلات ساخته شده

  • ساخت خط تولید ماسک
  • Water purifier