شرکت نیرو گستر رومینا در زمینه دادن نمایندگی این شرکت برای فروش ژنراتورهای بدون سوخت تحت شرایط مشخص در آینده ای نزدیک  اقدام می نماید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.