شرکت نیرو گستر با بهرمندی از با تجربه ترین مهندسین ایران در زمینه تکنولوژیهای نو و همچنین وکلای چیره دست مالکیت فکری ، اختراع شما را جهت ارئه به اداره ثبت اختراعات آماده و تمامی مراحل ثبت را تا صدور گواهینامه ثبت اختراع پیگری و گواهینامه اختراع شما را به نام شما دریافت مینماید.
خدمات ما شامل:
* ثبت اختراعات در ایران
* ثبت علائم تجاری در ایران و خارج اغز کشور
* ثبت طرح های صنعتی در ایران و سایر کشورها
* برگزاری سمینار های مالکیت فکری و حقوقی
* ارزش گذاری تکنولوژی
* نگارش طرح های توجیهی ، فنی و اقتصادی
* ثبت اختراعات در امریکا و اتحادیه اروپا
* بررسی تازگی اختراع
* دریافت جواز تاسیس برای شرکت های صنعتی
* دریافت پروانه بهره برئاری برای کارخاجات
دوستانی که در هر یک از موارد ذکر شده بالا نیاز به کمک و یا همکاری این شرکت دارند می توانند از طریق تماس با ما با ین شرکت تماس حاصل فرمایند