برای ارتباط با شرکت شما می توانید از طریق زیر اقدام فرمایید:
ایمیل شرکت:                                          info{@}niroosazan.com
niroosazan1{@}yahoo.com
farhadshoukhi@gmail.com
تماس با متخصصین شرکت و گفتگوی زنده از قسمت پشتیبانی آنلاین سایت شرکت نیروگستر رومینا